GOtC Logo

ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุน Outdoor Classroom Day!

ขอขอบคุณที่เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวนี้ เราจะติดต่อไปหาคุณในไม่ช้านี้ ในช่วงนี้ โปรดแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญนี้กับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนๆ ของคุณเพื่อช่วยให้การนำเด็ก ๆ ออกไปนอกชั้นเรียนเพื่อเรียนรู้และเล่นทุกวันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขึ้นมา 🙂

ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุน Outdoor Classroom Day!

ขอขอบคุณที่เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวนี้ เราอดใจรอไม่ไหวที่จะเห็นสิ่งที่คุณจะทำในวันนั้น! โปรดแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญนี้กับเพื่อนร่วมงานและเพื่อน ๆ ของคุณเพื่อช่วยให้การนำเด็ก ๆ ออกไปนอกชั้นเรียนเพื่อเรียนรู้และเล่นทุกวันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขึ้นมา 🙂

ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุน Outdoor Classroom Day!

หากคุณทำเครื่องหมายถูกที่บอกว่าคุณต้องการจะรับข้อมูลข่าวสารจากเรา เราจะติดต่อไปหาคุณในเร็ว ๆ นี้ ในช่วงนี้ โปรดแชร์ประสบการณ์ในการผจญภัยนอกบ้านกับเราทางสื่อสังคมโดยใช้ #OutdoorClassroomDay และช่วยเราให้ทำทุก ๆ วันเป็นวันที่เด็ก ๆ ได้ออกไปเรียนรู้และเล่นนอกชั้นเรียน!